Tags : קיץ

מזג אוויר בגרמניה בסקסוניה התחתונה

מזג אוויר בגרמניה במדינת  סקסוניה התחתונה מרכז גרמניה עיר נמדדת בירת המדינה הנובר, בעיר חיים כחצי מיליון איש, עוד אחת מהערים שנפוליאון נתן בה את הטון ושותף בהיסטוריה שלה באמצעות הכוח Hannover ממוצע לפי חודשים ינואר קור בלילה -1 חום ביום 4 מ"מ גשם 53 ימי גשם 11 פברואר קור בלילה -1 חום ביום 5 […]המשך קריאה

מזג אוויר בגרמניה בעיר המבורג

מזג אוויר בגרמניה בעיר ומדינת המבורג המבורג נמצאת במרכז החלק הצפוני של גרמניה עיר נמדדת Hamburg ממוצע לפי חודשים ינואר קור בלילה -1 חום ביום 4 מ"מ גשם 64 ימי גשם 12 פברואר קור בלילה -1 חום ביום 4 מ"מ גשם 42 ימי גשם 9 מרץ קור בלילה 1 חום ביום 8 מ"מ גשם 63 […]המשך קריאה