Tags : כבוד

סיפור, נושא הפחמים

נושא הפחמים היה אדם מאוד זקן שכל חייו היה הולך מהכפר אל היער בבוקר. ממלא את שקו בעצים לפחמים ובערב חוזר לשוק ומחליף אותם בשמן למנורת הלילה, וקצת אוכל . כל כך היה עני האיש שלא יכול לקנות לעצמו שום כלי עבודה, וכך היה ממלא ומרוקן את שקו בידיו וכל לילה היה חוזר לביתו בידיים […]המשך קריאה