תמרות עשן

עַל אֶבֶן חֳרוּטִים בֶּדַם, תִימרוֹת עֳשַן שֶׁמוֹת אָדַם.
לֶאַן מֶסִילָת בָּרזֶל? הֲזמַן הוֹלֵך אוֹזֶל.
הַפּרֳחִים שֶׁצַמחוּ, בָּשָׁנִים שֶׁחָלפוּ.
עוֹמדִים וֵבּוֹכִים, אָדוּמִים נֵבוֹכִים.
וצֵרָעוֹת גדוֹלוֹת, עָל רַגלָיִיִם חָדוֹת
בֶּטֵרוּף מֶאַימוֹת, מֵעַל כּול בַּמוֹת.
מֶחַפּשׂוֹת אֶת הַפֶּרַח שֶׁעוֹד הַיוֹם קָרַח.
לִינוֹק אֶת הָצוּף, לִנסוֹק כָּנַף, לָעוּף.
הַאִם מָחַר יַעָלֶה שַׁחָר
שַׁחוֹר מִכּוֹל עָבַר ? סִימָן עַל כּול אֵיבַר.
תקוות הֶן מָתַנוֹת לא מֵחַכּוֹת.
תקוות הֶן כּמוֹ שדָם
קָשֶׁה יָבֵשׁ, נַדָם.

0 Reviews

or

Related post

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *